Gidiyor musunuz? :(

HESmarka, kurumunuzun ihtiyaç duyabileceği birçok konuda hizmet vermektedir. Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi için size ulaşabiliriz.

Endüstriyel Tasarımlar

Endüstriyel Tasarım, nihai kullanıcıya yönelik ürünlerin, işlevsellik, hedef kitlenin beğenisine ve kullanıcının ihtiyaçlarına uygunluk, işlevsellik, ergonomi gibi ölçütleri gözeterek fikren geliştirilmesi ve üretime uygun yeni bir ürün olarak projelendirilmesidir. 

Endüstriyel tasarım, müşterilerin öncelikle markaya ve sonra tasarıma göre karar verdikleri düşünüldüğünde pazarlamanın etkili bir aracı olarak karşımıza çıkar.

Tasarımcı, ürünün insanla ilişkisini, öncelikle ürünün kullanımı sırasında konforlu, sağlıklı, güvenli, iletişimli bir ilişkiyi sağlamak, daha sonra bunlara ihtiyaç duyan tüketiciye bu ürünü ulaştırmak amacıyla o ürüne yüklediği bütün görsel, estetik ve fonksiyonel değerlerle ifade eder. Tasarımcı endüstriyelliğin gerekleri doğrultusunda, insanın ihtiyaçlarına cevap verirken aynı zamanda ürün üzerinde rekabet avantajı sağlayacak bir farklılık yaratma çabasındadır.