Gidiyor musunuz? :(

HESmarka, kurumunuzun ihtiyaç duyabileceği birçok konuda hizmet vermektedir. Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi için size ulaşabiliriz.

Kurumsal Kimlik ve Marka Yönetimi

Marka Kimliği Oluşturma

Marka mimarisi başarı ile gelen bir meydan okumadır. Tutarlı bir marka mimarisi olmadan, kaybolursunuz, ortaya birbirini pekiştirmeyen markalar çıkar. Ardından ise marka değeriniz, maliyetler ve yanlış stratejiler nedeniyle zedelenir.

Marka karakteriniz, kurumsal kimliğinizde hayat bulsun! İhtiyacınız olan kurumsal kimlik ürünleriyle markanıza güçlü bir görünüm kazandırıyoruz.

Marka ve Kurumsal Logo Tasarımı 

Logo oluşturmak, bir ajansın kutsalıdır ve markanın temelini oluşturur. Bir logonun tasarımının parçası olmak, adeta bir çocuğun doğumunun parçası olmak gibidir. Bu sebeple logonuzun görünürlüğü; web sitelerinde, reklamlarınızda ve kartvizitlerinizde çok net olmak zorundadır. Biz bunu bilerek her logo tasarımına ilham veren bir özveriyle yaklaşıyoruz.

Konu logo tasarımına gelince, HES Marker yıllardır yapmış olduğu çalışmaların birikimiyle markanıza doğru yaklaşımlarla çözüm önerileri sunmaktadır. Bu bağlamda yalnızca şekle değil niteliğe de önem vererek sektördeki birçok ajanstan ayrılır. Başarılı sonuçlar elde etmek, sürekli olarak müşterilerimizi etkileyebilmek, tekrarlanabilir bir sürece sahip olmaktan kaynaklanmaktadır. Zaman içinde süreçlerimizi geliştirdik ve her seferinde başarılı olmanın tek yolunun bu olduğunu deneyimledik.

Ürün ve Hizmet Konumlanması

Konumlandırma pazar bölümlemesinin bütünleyicisidir. Başka deyişle, bölümlendirme ile özdeş özellikler taşıyan bir pazar bölümündeki tüketiciler için ürün geliştirilirken, konumlandırma ile bu ürüne ilişkin bilgiler tüketici zihnine yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Konumlandırma, işletme ürününün rakip ürünlere göre ve işletmenin öbür ürünlerine göre tüketici zihninde sahip olduğu izlenimi (imajı) ortaya koyar. Tüketicinin bu zihinsel algılaması belli bir malla, hizmetle, markayla ya da mağazayla ilgili olabilir.

Belli bir pazar bölümünde yer alan tüketici, burada kendisine sunulan ürün grubundaki çeşitlerle ilgili olarak benzerlikler ve farklılıklara ilişkin zihinsel bir izlenime sahip olur. Kimi zaman hedef pazarda yer almayan bir ürün için de tüketici zihninde bir izlenim yaratılarak, o ürünü almaması yönünde etki yapılır. Rakip ürünün çok pahalı olduğu yönünde bir konumlandırma gerçekleştirilirse, tüketicilerin, hedef pazar bölümünde yer alan daha ılımlı fiyatlı ürünlere yönelmesi sağlanır. Konumlandırma, pazarlama karması ögeleri olan ürün, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma konularında gerçekleştirilecek kapsamlı bir çalışma ile başarılır. Pazar bölümlerinde uygun bir konumlandırma oluşturmada, tüketiciye ilişkin temel özelliklere bakılarak tutundurma politikaları belirlenecektir. Ayrıca, hedef pazarın ekonomik özelliklerine uygun bir fiyatlandırma gerekmektedir. Bölüme ilişkin coğrafi özellikler ise dağıtım politikalarının belirlenmesinde önem kazanacaktır.

Rakiplere göre konumlandırmada tüketicilerin rakip ürünlerle ilgili bilgileri temel alınır ve karşılaştırmalar yoluyla rakiplerden daha üstün olunduğu izlenimi yaratılır. Bu konuda karşılaştırmalı reklamlar önem kazanır.

Konumlandırma stratejilerinde birbirinden farklı yedi yaklaşım vardır:

  1. Niteliğe göre konumlandırma
  2. Fiyata göre konumlandırma
  3. Kullanım ya da uygulamaya göre konumlandırma
  4. Ürün kullanıcılarına göre konumlandırma
  5. Ürün sınıfına (türüne) göre konumlandırma
  6. Ürün özellikleri ve ürün faydasına göre konumlandırma
  7. Rakiplere göre konumlandırma

hesmarka corporate identity

Kampanya Yönetimi

Kampanya, reklamcılık sektörü açısından tanımlanmak istenirse, bir ürün, hizmet veya imaj hakkında, belirli bir başlangıç ve bitiş süresine sahip yoğun ve yaygın etkinlik dönemidir. Pazarlama dünyasına adım atanların muhakkak bilmesi gereken hususlardan birisi de kampanya planlayıp, uygulayabilmektir.

Günümüz dünyası teknoloji ve dünyanın yaşamla iç içe olduğu bir dünyadır. Bu durum ticari konularda da farklılaşmayı gerektirmiştir. Dijital pazarlama konusunda başarılı olmak ve oldukça yüksek karlar elde etmek de söz konusudur. Dijital pazarlamada marka kampanyası en önemli konudur. Müşteriye sunulan marka, markanın işlevi, markanın kimliği ve müşteriye nasıl yansıtıldığına dikkat edilmelidir. Bir marka yaratıldığında, en büyük hedef akılda kalıcılık olmalıdır. Akılda kalan ve bilindik bir unsur olarak görülen markalar müşterinin tercih ettiği markalardır. Ticari sektörde başarılı olmak için belli stratejileri uygulamak ve markayı iyi yönetmek gerekmektedir. Başlangıç aşamasında firma ya da kuruluşların destek almadan başarılı olması mümkün değildir. Burada en önemli husus marka danışmanlığı desteği almaktır. 
Danışmanlık hizmetinde marka kampanyalarının yürütülmesi, reklam kampanyalarının başarısı ve yaratıcı kampanyalar üretme gibi her konuda yardım sağlanmaktadır. Bu yardımlar marka kimliğinin belirlenmesi, markanın insanların aklında nasıl kalması gerektiğinin belirlenmesinde faydalıdır. Markanın görsel objeleri, reklamda insanlara iletilmek istenen mesajlar, dikkat çekici reklamlar çalışmalar dahilindedir. Marka danışmanları ile yaratıcı fikirler üreterek etkili kampanyalar oluşturmak en etkili çalışmalardır.